πωληση

Discussion in 'Update & Idea Pool' started by vaggelis8520, Aug 30, 2017.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
  1. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα τουβλα μπορώ να τα πουλάω ακριβά 3.000 και πάνω από το τεμάχιο τώρα μπορώ να το πουλήσω μόνο 0,46 γιατί;
    Δεν ειναι σωστο
     
  2. s.c.lynx

    s.c.lynx Game Administrator Team RisingCities

    vaggelis8520 - All posting must be in English in this forum (except the approved other language sectors). Also do not post in multiple threads with the same topic.